Accipiter

Expoziții și activități
Asociația Accipiter

Prezenta asociație se constituie în scopul ocrotirii și conservării păsărilor de pradă, de zi și de noapte, prin activități de educare, conștientizare și informare despre necesitatea și importanța acestora în ecosistem.


  • Desfășurarea activităților necesare reabilitării pasărilor răpitoare de zi și de noapte.
  • Asigurarea, în cazul în care se impune, de tratament medical al acestora precum și popularea și repopularea României cu specii aflate în declin sau dispărute din avifaună României.
  • Informarea, conștientizarea și educarea populației, cu privire la importanta ocrotirii tuturor speciilor de pasări de prada, precum și importanta acestora pentru ecosistem din punct de vedere al biodiversității habitatelor și al ecologiei.
  • Ocrotirea și conservarea pasărilor de prada prin toate mijloacele disponibile (mass-media, lecții deschise cu grădinițe, scoli, licee, facultăți, conferințe, demonstrații publice).
  • Promovarea de proiecte legislative necesare dezvoltării și susținerii obiectivelor Asociației.
  • Educarea și informarea tuturor deținătorilor legali de păsări de pradă (grădini zoologice și persoane particulare) cu privire la îngrijirea tipică și condițiile cele mai propice de trai pentru o pasăre de pradă aflată în captivitate (temporar sau permanent).
  • Calificarea și accesarea de fonduri și programe care să aibă că obiectiv ocrotirea și conservarea speciilor de păsări de pradă periclitate la nivel European.
  • Colaborarea cu alte organizații de profil, instituții publice și private naționale și internaționale pentru atingerea scopurilor mai sus menționate.
  • Organizare de evenimente cu caracter socio-cultural în vederea susținerii obiectivelor Asociației.
Accipiter România